MUS+ forløb

MUS+ Forløb

Medabejderudviklingssamtaler3

Kan du genkende følgende udsagn…

 • MUS-samtaler er tidskrævende
 • MUS-samtaler er kedelige
 • MUS-samtaler giver ikke mening
 • MUS-samtaler skaber ikke udvikling
 • MUS-samtaler er svære at følge op på

…så er MUS+ medarbejderudvikling løsningen for dig.

MUS+ medarbejderudvikling hjælper dig til at holde motiverende og udviklende samtaler, da de visuelle grafer gør det nemt, at se individuelle behov for udvikling. Konceptet gør det enkelt for dig at være leder i MUS-processen, da alt er tilrettelagt fra start til slut inkl. handlingsplan.  Som ekstra bonus får du overblik over virksomhedens samlede trivsel.

Grundlaget for MUS+ er grafer som ”motivationsbarometeret”,  hvor medarbejdernes score efter besvarelsen af MUS+ spørgeskema registreres, og resultaterne efterfølgende kan aflæses, sammenlignes og vurderes.

Motivationsbarometer

I MUS+ samles alle registreringerne, fra medarbejdergruppens personlige motivationsbarometer, på en ”resultattavle”, hvor såvel den enkeltes som hele medarbejder-gruppens vurderinger nemt kan aflæses – og hvor eventuelle generelle tendenser vil træde tydeligt frem, og skabe et super visuelt overblik til den kommende handlingsplan.

MUS+ tilbydes både som en model, hvor MUS+ konsulenten står for hele processen, og en model hvor MUS+ konsulenten leverer konceptet til ledelsen.

Find MUS+ konsulent her!

Trivselssamtaler4

Kan du genkende følgende fra din arbejdsplads…

 • Højt sygefravær
 • Dårlig stemning
 • Lav motivation
 • Faldende effektivitet
 • Medarbejderflugt

…så er MUS+ Trivselssamtaler løsningen for dig.

MUS+ Trivselssamtaler hjælper dig til at genskabe den gode stemning i afdelingen. Du får et værktøj som gør det enkelt for dig at skabe de forandringer, som er vigtige for at medarbejderne trives i deres opgaver og med hinanden. Med MUS+ Trivsels-samtaler får du den viden, du har brug for, til at sætte de rette tiltag i gang.

Grundlaget for MUS+ er grafer som ”motivationsbarometeret”, hvor medarbejdernes score efter besvarelsen af MUS+ spørgeskema registreres, og resultaterne efterfølgende kan aflæses, sammenlignes og vurderes.

Motivationsbarometer

I MUS+ samles alle registreringerne på en ”resultattavle”, fra medarbejdergruppens personlige motivationsbarometer, hvor såvel den enkeltes som hele medarbejdergruppens vurderinger nemt kan aflæses – og hvor eventuelle generelle tendenser vil træde tydeligt frem, og skabe et super visuelt overblik til den kommende handlingsplan.

MUS+ tilbydes både som en model, hvor MUS+ konsulenten står for hele processen, og en model hvor MUS+ konsulenten leverer konceptet til ledelsen.

Find MUS+ konsulent her!

 

Stress-samtaler5

Kan du genkende følgende? En eller flere af mine medarbejdere…

 • er humørsvingende
 • har stigende sygefravær
 • glemmer aftaler
 • virker presset
 • arbejder mere, men yder mindre end de plejer

…så er MUS+ Stress-samtaler løsningen for dig.

MUS+ Stress-samtaler kan afdække de områder, der stresser dine medarbejdere. Konceptet består af en spørgeskemaundersøgelse og en rapport, der viser de områder, hvor medarbejderen er utilfreds eller ikke lytter til egne begrænsninger. Modellen er ikke-dømmende og møder medarbejderne, hvor de er med respekt og åbenhed. Dét der skal til, for at lægge en handleplan mod en mindre stressende arbejdsdag.

Grundlaget for en MUS+ Stress-samtale er grafer som ”motivations-barometeret”, hvor medarbejderens score efter besvarelsen af MUS+ spørgeskema registreres, og resultaterne efterfølgende kan aflæses og bruges som et godt fundament til en udviklende samtale.

Motivationsbarometer

MUS+ stress-samtale afholdes altid af en MUS+ konsulent for at sikre, at medarbejderen mødes med den fornødne åbenhed, som sikrer en realistisk handlingsplan, der skaber udvikling for alle parter.

En del af pakken, er et efterfølgende telefonisk opfølgningsmøde med fokus på at eksekvere.

Find MUS+ konsulent her!


Lederudvikling3

Kan du som mellemleder genkende følgende?

 • Du føler dig til tider lidt alene på arbejdspladsen
 • Du mangler en sparringspartner
 • Du ønsker inspiration til at finde nye løsninger på din afdelings udfordringer
 • Du ønsker at prioritere dine egne udviklingsområder
 • Du ønsker at udvikle dig som leder

…så er MUS+ Lederudvikling løsningen for dig

MUS+ Lederudvikling for mellemlederen, er en nøje tilrettelagt kombination af vores udviklende samtaleværktøj og coachende samtaler med en MUS+ konsulent. Forløbet giver dig øget motivation, udvikling, bedre forståelse for dine personlige ønsker til dit arbejdsliv og hjælper dig til at tage mere ansvar.

Grundlaget for en MUS+ Lederudviklings-samtale er grafer som ”motivationsbarometeret”, hvor lederens score efter besvarelsen af MUS+ spørgeskema registreres, og resultaterne efterfølgende kan aflæses og bruges som et godt fundament til en udviklende samtale.

Motivationsbarometer

MUS+ lederudviklings-samtale afholdes altid af en MUS+ konsulent for at sikre, at lederen mødes med den fornødne nysgerrighed og åbenhed, der sikrer en udviklende samtale og en realistisk handlingsplan – det som skaber udvikling for alle parter.

En del af pakken, er et efterfølgende telefonisk opfølgningsmøde med fokus på at eksekvere.

Find MUS+ konsulent her!